M.E.B.- HOUSE świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, obejmujące:

 • SPRZEDAŻ i KUPNO NIERUCHOMOŚCI

  Dokonanie skutecznej transakcji wymaga dotarcia do interesujących ofert oraz skojarzenia właściwych stron umowy. W tym celu dysponujemy szerokim dostępem do bazy handlowej zarówno własnej, jak i licznych współpracujących z nami biur. Zapewniamy fachowców prezentucjącyh nieruchomości oraz reklamę w prasie lokalnej, specjalistycznych czasopismach oraz w Internecie. Dysponujemy wszystkimi aktualnymi ofertami nieruchomości, dostępnymi na Wybrzeżu. Współpraca z naszym biurem znacząco skróci czas potrzebny do zawarcia umowy kupna- sprzedaży nieruchomości, a nasza wiedza i doświadczenie gwarantują pewność i bezpieczeństwo transakcji.
 • NAJEM i ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

  Współpraca z wieloma biurami nieruchomości oraz znajomość bieżących ofert prywatnych pozwala nam dostarczać Klientom rozległy i różnorodny zasób ofert dotyczących pomorskiego rynku nieruchomości. Umożliwia to dokonanie optymalnego ich wyboru, a także gwarantuje szybkie wskazanie wiarygodnego i budzącego zaufanie kontrahenta, któremu nasz Klient będzie mógł spokojnie powierzyć swój majątek.
 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI

  Wieloletnie doświadczenie pracowników naszego biura gwarantuje biegłą znajomość rynku nieruchomości w naszym regionie, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego. Naszym Klientom zapewniamy rzetelną wycenę nieruchomości, uwzględniając specyfikę rynku lokalnego i w pełni odzwierciedlając jej rzeczywistą wartość rynkową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów, służymy również radą w zakresie zaaranżowania nieruchomości celem podniesienia jej atrakcyjności rynkowej.


  W ramach działań obejmujących obsługę klienta zapewniamy również:

 • sprawdzanie i dokonywanie oceny formalno-prawnego stanu nieruchomości, kompletowanie i weryfikacja potrzebnych dokumentów oraz pomoc podczas zaóatwiania wszelkich formalności, m. in. notarialnych, niezbędnych do przeniesienia własności nieruchomości

 • nadzorowanie rozliczeń stron ze wspólnotami mieszkaniowymi, spódzielniami czy zarządcami oraz dostawcami mediów

 • pomoc w wyborze najbardziej korzystnego sposobu finansowania transakcji, a także monitorowanie bezpieczeństwa jej zawierania